Zero Lens

Zero Lens

U okviru programa usavršavanja organizovanog od strane kompanije Zero Lens, virtuelnog studija za fotografije, savladala sam pisanje SEO optimizovanih članaka visokog kvaliteta – veština koja se takođe može primeniti i na pisanje svih drugih tekstova. Svaki od 5 članaka je dužine 1500 reči i uključuje kvalitetan rad u primeni SEO optimizacije. U okviru ovog odeljka možete naći Pismo preporuke, napisanog i izdatog od strane izvršnog direktora kompanije, Sertifikat o uspešno završenom kursu iz oblasti napredne SEO optimizacije, kao i linkove ka svih 5 članaka koje sam napisala u okviru navedenog programa usavršavanja i koji su objavljeni na zvaničnoj veb stranici kompanije. Ovo su dokazi moje ekspertize, a ujedno i uzorci mog rada na polju content writinga.

Leave a Reply